Hvad skal du gøre hvis du ser miljøforurening.

Ring til alarmcentralen  112

Hvis du opdager spild eller udledning af olie, kemkalier, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet skal du kontakte alarmcentralen på telefonnummer 112.

Når du ringer til alarmcentralen skal du anmelde forureningsuheldet og:

  • Opgive navn, adresse og telefonnummer
  • Oplyse om uheldsstedet
  • Oplyse om omfanget af forureningen

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt.


Find miljø afd. i din kommune.

Her kan du finde den kommunale miljø afdeling i din kommune samt andre nyttige telefon nummere og web adresser. (Se her)